Reading

Голосні звуки

Транскрипція англійського звукуЗвучання звуку в українській мові
[e]е
[i]i
[i:]i (довге)
[о]о
[æ]е (коротке; його вимова схожа на російський звук ‘э’)
[Λ]а
[a:]а (подовжене; в кінці ледве-ледве чутно м’яке ‘p’)
[u]у
[u:]у (довге)
[ε:]е (подовжене; трохи чутно звук ‘p’ в кінці)
[ə]‘а’ або ‘е’ (без наголосу)

Дифтонги (два та більше голосних звуки)

Транскрипція англійського звукуЗвучання звуку в українській мові
[ei]ей
[аі]ай
[оі]ой
[au]ау
[əu]оу
[eə]еа
[iə]
[aiə]айа

Приголосні

Транскрипція англійського звукуЗвучання звуку в українській мові
[∫]ш
[t∫]ч
[ð]з (для його вимовляння потрібно помістити кінчик язика між зубами та намагатися вимовити звук ‘д’)
[θ]с (для його вимовляння потрібно помістити кінчик язика між зубами та намагатися вимовити звук ‘с’)
[ŋ]носовий звук ‘н’
[j]й
[p]п
[b]б
[v]в (твердий)
[f]ф
[z]з
[s]с
[g]ґ
[k]к
[t]т
[d]д
[ʒ]ж (м’який)
[l]л
[m]м
[n]н
[w]в (дуже “швидкий” звук. для його вимовляння потрібно скласти губи в трубочку та вимовити `в`)
[r]р (його вимовляння в англійській більш м’яке, ніж в українській)

Читання букв “c” та “g”


Букву с слід читати як [s] перед еіу:
pencil – олівець
nice – хороший
cycle - цикл
В інших випадках літеру с читаємо як [k]:
cake – пиріжок
act – дія
music -музика
picture -малюнок
come – йти
Букву g слід читати як [d3] перед еiу:
orange – апельсин
giraffe -жирафа
gym – спортзал
В інших випадках літеру g читаємо як [g]:
leg – нога
gо -йти
bag – сумка
grow – рости

Читання деяких буквосполучень

ch [ t∫] cheese, chess, chick, church
ck [k] chick, cricket, duck, pick
ng [ŋ] morning, playing, sing, song 
sh [∫] she, shine, show, shirt
ph [f] phone, photo
th [θ] maths, thanks, three, thin, clothes
th [ð] then, they, these
wh [w] what, where, when
wh [h] who, whose
wr [r] write, writing
Немає коментарів:

Дописати коментар